Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli Takaisin

Toimittajan opas – kuinka käsitellä kehityskysymyksiä

Kehitysmaita koskeva uutisointi länsimaissa on perinteisesti ollut konfliktien, köyhyyden ja kurjuuden värittämää. Maita kuvataan helposti kielteisten ja yksinkertaistavien uutisten kautta. Ne käsittelevät esimerkiksi sotaa, terrorismia, korruptiota ja katastrofeja.

Maailman kehitystä laajemmin käsittelevät uutisjutut ja myönteiset tarinat ovat edelleen länsimaissa harvinaisia.

On tavanomaista, että tarinaa esimerkiksi köyhyydestä kerrotaan länsimaisten asiantuntijoiden, poliitikkojen tai avustustyöntekijöiden äänellä. Tällöin kehitysmaiden omat äänet jäävät taustalle tai kokonaan kuulematta ja kuvasta tulee hyvin yksipuolinen.

Medialla on merkittävä vaikutus ihmisen maailmankuvan rakentumiseen. Jos emme saa tietoa parannuksista, on helppo ajatella, ettei maailmaa voi muuttaa. Tämä johtaa toivottomuuden tunteeseen ja välinpitämättömyyteen kehitysyhteistyötä kohtaan.

Laadukas journalismi vaikuttaa asenteisiin ja antaa monipuolisen kuvan maailman tilanteesta.

Tämä opas on lyhyt johdatus globaalien kehityskysymysten käsittelyyn. Se on laadittu Kansanvalistusseuran, Viestintä ja kehitys -säätiön ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin oppiaineen välisessä, kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa.

Oppaan tavoitteena on lisätä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten ja toimittajien tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä.

Kuhunkin osioon on koottu käytännön vinkkejä ja kokeneiden toimittajien ja asiantuntijoiden neuvoja. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Oppaan kolme pääteemaa ovat:

  1. Ajankohtaiset kehityskysymykset
  2. Käytännön neuvoja juttukeikoille
  3. Näin kehität juttuideoita ja julkaiset ne

Oppaan toimittajat: Julia Falck, Wilma Heimonen, Harri Heiskanen, Susanna Karvinen, Mikaela Katro, Roosa Kauppinen, Miika Koskela, Maija Liikkanen, Kaisa Möttönen, Viivi Mujunen, Annukka Multanen, Kalle Nordström, Joonas Pikkarainen, Helka Repo, Johanna Rikman, Ossi Saarinen, Esa Salminen, Pauli Salonen, Riikka Seppälä, Saila Vaara, Hanna Vaittinen, Markus Varis, Jaana Viskari.

Ohjaava opettaja: Reetta Nousiainen

Kielenhuolto: Riikka Härkönen

Käännökset: Mark Waller

Suunnittelu: Mattsson&Mattson, Kovakoodarit

 

 

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli Takaisin