Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli Takaisin

YK:n tavoiteohjelma Agenda 2030

YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Ne ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030 asti.

Tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen huomioon tasavertaisesti.

Mitä?

 • pohjaa YK:n vuosituhattavoitteisiin (2000−2015)
 • astui voimaan vuoden 2016 alussa
 • tähtää köyhyyden poistamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja epätasa-arvon kitkemiseen vuoteen 2030 mennessä
 • sisältää 17 tavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka koskevat kaikkia maita tasavertaisesti
 • antaa raamit nykyisille kehityspyrkimyksille
 • seuraa ja mittaa tavoitteiden saavuttamista
 • vahvistaa kehitysajattelun paradigmamuutosta ja kehityksen kolmea ulottuvuutta (ympäristö, talous, yhteiskunta)
 • nimeää lähtökohdaksi oikeuden kehitykseen, ei kehitystä hyväntekeväisyytenä

Miksi?

 • koska noin 770 miljoonaa ihmistä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli 1,90 dollarilla tai alle päivässä, ja lähes 800 miljoonaa kärsii nälästä
 • koska talousjärjestelmä on epätasapainossa: rikkain 1 % omistaa enemmän kuin maapallon muu väestö, ja 80 rikkainta omistaa yhtä paljon kuin maailman väestön köyhin puolisko.
 • koska maapallon sietorajat ovat lähellä ja ilmastonmuutos on uhka toimeentulollemme.

Miten?

 • jokaisella valtiolla on kansallinen toteutusvastuu
 • mukana on laaja kirjo sidosryhmiä, kuten hallitukset, kansalaisyhteiskunta, järjestöt ja yritykset
 • heinäkuussa 2015 solmittu Addis Ababa Action Agenda määrittelee valtiolliset kehitysrahoituksen vastuut
 • YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOC seuraa toteutusta, ja ohjaa YK:n kehitysyhteistyön suunnittelua, jonka käytännön työn toteuttavat eri järjestöt
 • YK:n kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi High-level Political Forum (HLPF) seuraa tavoitteiden edistymistä. Foorumi kokoontuu joka neljäs vuosi YK:n yleiskokouksen (UNGA) yhteydessä sekä vuosittain YK:n talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) yhteydessä.

Tiesitkö?

Tavoiteohjelmassa mainitusta paradigman muutoksesta on tehtävä todellisuutta. Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat meitä kaikkia, joten ne täytyy ottaa huomioon läpileikkaavana kaikessa uutisoinnissa, myös esimerkiksi urheilun tai kulttuurin erikoistoimituksissa ja paikallisuutisissa.

Kestävän kehityksen tavoitteet kattavat niin laajan kirjon inhimillistä toimintaa ja poliittisia päätöksiä, että niistä saa ulottuvuuden melkein juttuun kuin juttuun.

Uutisoinnissa ei ole vielä hyödynnetty paikallistason politiikkaa Agenda 2030:n valossa: kannattaa olla uranuurtaja.

YK, kansalaisjärjestöt ja valtiot seuraavat tavoitteiden toteutumista sekä paikallisesti että globaalisti. Tietoa on hyvin saatavilla, myös helposti ymmärrettävässä muodossa.

 

Lähteet

Maailmanpankin raportti tuloeroista.
Maailmanpankin tietopaketti köyhyydestä.
Oxfam-hyväntekeväisyysjärjestön raportti varallisuudesta.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli Takaisin