Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli Takaisin

Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet

Yritysten yhteiskuntavastuu määritellään jakamalla se sosiaaliseen, taloudelliseen, ekologiseen ja kulttuuriseen vastuuseen.

Sosiaalinen vastuu 

→ Oikeudenmukaiset ja ihmisoikeuksia kunnioittavat toimintatavat, työelämän käytännöt ja työntekijöiden työolosuhteet. 

Taloudellinen vastuu 

→ Liiketaloudellinen kestävyys, korruption vastainen toiminta ja veronmaksu ensisijaisesti siihen maahan, jossa toiminta tapahtuu. 

Ekologinen vastuu 

→ Yritystoiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten huomioiminen, mittaaminen ja raportointi. 

Kulttuurinen vastuu 

→ Yritystoiminnan rakennettuun ympäristöön, kulttuuriseen perimään (esim. kieliryhmät) sekä kulttuureihin ja uskontoihin kohdistuvien vaikutusten huomioiminen. 

YK:n Global Compact -aloitteen 10 vastuullisuusperiaatetta

Ihmisoikeudet 

1. Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. 

2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin. 

Työvoima 

3. Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä yhteisesti sovittuihin työehtoihin. 

4. Yritysten tulee estää kaikenlainen pakkotyön käyttö. 

5. Yritysten tulee kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä. 

6. Yritysten tulee estää työvoiman syrjiminen. 

Ympäristö 

7. Yritysten tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla. 

8. Yritysten tulee tukea aloitteita, jotka edistävät suurempaa vastuullisuutta luonnonvaroja käytettäessä. 

9. Yritysten tulee edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. 

Korruptio 

10. Yritysten tulee työskennellä kaikkia korruption eri muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. 

Lähteet:

YK-liitto
FIBS ry
Annika Sakko (2008): Kulttuurivastuun maisemat. Yritysten yhteiskuntavastuun kulttuurisia ulottuvuuksia kartoittamassa.

Edellinen artikkeli Seuraava artikkeli Takaisin