artikkeli

Toimittaja vastaa itsensä ja lähteensä turvallisuudesta

Mikäli käsittelet arkaluontoista tietoa, tietoturvayrityksen vinkit auttavat suojaamaan itseäsi, lähteitäsi ja keräämääsi tietoa.

Lue artikkeli >
artikkeli

Paikallisten pariin kannattaa hakeutua

Toimittajan on hyvä tuntea kehitysyhteistyöjärjestöt ja olla tarkkana, kenen tarinaa kertoo. Järjestöjen sisäinen rakenne, toimijat, rahoituspohja ja tarpeet vaihtelevat.

Lue artikkeli >
artikkeli

Ulkomaantoimittajien kokemuksia kentältä

Ulkomaantoimittajat Raksha Kumar, Sami Sillanpää ja Maria Manner ovat kaikkki joutuneet työssään haastaviin tilanteisiin. Vaikka pelko on lähellä ja osa työtä, sille ei anneta valtaa.

Lue artikkeli >
artikkeli

Ympäristöasioihin vaikuttaminen on ammattimaista toimintaa

Teollisuuden ja järjestöjen lobbaajat vaikuttavat jatkuvasti kansainvälisten sopimusten taustalla.

Lue artikkeli >
artikkeli

Näin myyt juttusi

Juttumatkat ovat kalliita, ja kehityskysymykset tuntuvat monista medioista kaukaisilta aiheilta. Miten siis saada juttu kaupaksi? 

Lue artikkeli >
artikkeli

Kansainvälinen laki tukee toimittajan työtä

Kansainvälinen oikeus sääntelee myös sodan ajan toimia. Toimittajien pitäisi tuntea lain perusperiaatteet, jotta he osaisivat tunnistaa sen mahdolliset rikkomukset ja kysyä neuvoa lainoppineilta. 

Lue artikkeli >
artikkeli

Mitä toimittajan tulisi tietää siirtolaisuudesta

Siirtolaisuudesta kirjoitettaessa on oltava erityisen tarkka termeistä. Esimerkiksi maahanmuuton vastustajat tekevät aktiivisesti töitä tehdäkseen rasistisesta kielestä arkipäiväistä ja hyväksyttyä.

Lue artikkeli >
artikkeli

Toimittaja rauhanlähettinä

Rauhanjournalismi välttää pelkkää tapahtumien raportointia. Sen sijaan se keskittyy analysoimaan konfliktin prosesseja ja taustoja ja korostaa rauhanomaisia vaihtoehtoja.

Lue artikkeli >
artikkeli

Valtiosopimukset ovat kansainvälisen oikeuden tärkein lähde

Valtioiden toimintaa velvoittavat sekä kansalliset lait että kansainväliset sopimukset. Kansainvälisten sopimusten soveltaminen osaksi kansallista oikeusjärjestystä vaihtelee maittain.  

Lue artikkeli >
artikkeli

Yhteiskuntavastuun ulottuvuudet

Yritysten yhteiskuntavastuu määritellään jakamalla se sosiaaliseen, taloudelliseen, ekologiseen ja kulttuuriseen vastuuseen.

Lue artikkeli >
artikkeli

Yhteiskuntavastuun sanasto

Lue artikkeli >
artikkeli

Toimittajat paljastavat yhteiskuntavastuun aukot

Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa vastuuta yritystoiminnan sosiaalisista, taloudellisista, kulttuurisista ja ympäristövaikutuksista.  

Lue artikkeli >
artikkeli

Rahan liikkeitä kannattaa seurata tarkkaan

Toimittajien on jatkuvasti seurattava, mitä oman maan taloudessa ja maailmantaloudessa tapahtuu, jotta taloustietoja pystyy tarkastelemaan kriittisesti ja hakemaan luotettavat lähteet. Tämä vaikuttaa myös siihen, millaisen näkökulman juttuun valitsee.  

Lue artikkeli >
artikkeli

Ilmastonmuutos uutisoinnissa

Ilmastonmuutoksesta uutisoitaessa toimittajan ei pidä vähätellä eikä liioitella sen syitä. Toimittajan, tutkijan ja asiantuntijan vinkit ilmastonmuutoksesta uutisointiin.

Lue artikkeli >
artikkeli

Tyypilliset kysymykset ilmastonmuutoksesta

Lue artikkeli >
artikkeli

Tyypilliset harhaluulot ilmastonmuutoksesta

Lue artikkeli >
artikkeli

Kukaan ei joudu ensimmäiselle juttukeikalleen sotatantereelle

Vaativiin ja vaarallisiin oloihin lähtevän toimittajan pitää suunnitella matkansa tarkkaan, varautua riskeihin ja huolehtia omasta ja lähteidensä turvallisuudesta. Lopulta tärkeintä on kuitenkin pysyä kärsivällisenä ja pitää mieli avoimena.

Lue artikkeli >
Vinkit

YK:n tavoiteohjelma Agenda 2030

Lue artikkeli >
artikkeli

Yleisimmät ennakkoluulot kehitysuutisoinnissa

Uutisten perusteella syntyy helposti mielikuva maista, jotka tarvitsevat länsimaiden apua ja jatkuvaa sekaantumista sisäisiin asioihinsa.

Lue artikkeli >
artikkeli

Kehitysajattelu ja sen muutos vuosien varrella

Kehityksen määritelmää pohditaan ja kyseenalaistetaan jatkuvasti. On olemassa myös vaihtoehtoisia tapoja sekä määritellä että mitata kehitystä.

Lue artikkeli >
johdanto

Toimittajan opas – kuinka käsitellä kehityskysymyksiä

Kehitysmaita koskeva uutisointi länsimaissa on perinteisesti ollut konfliktien, köyhyyden ja kurjuuden värittämää. Maita kuvataan helposti kielteisten ja yksinkertaistavien uutisten kautta. Ne käsittelevät esimerkiksi sotaa, terrorismia, korruptiota ja katastrofeja.

Lue artikkeli >

Oras Tynkkynen: Älä yksinkertaista kansainvälisiä ympäristökysymyksiä

Katso video >

Tämä video on tuotettu osana projektia ”Kehityskysymykset haltuun! Journalistien vertaiskoulutuksella monipuolisempaan ulkomaanuutisointiin”. Järjestäjinä olivat Vikes ja KVS.

Lotta Staffans: Yrityksen vastuullisuuden voi tarkistaa

Katso video >

Tämä video on tuotettu osana projektia ”Kehityskysymykset haltuun! Journalistien vertaiskoulutuksella monipuolisempaan ulkomaanuutisointiin”. Järjestäjinä olivat Vikes ja KVS.

Behishta Shahin: Afgaanitoimittajien pitää tuntea sodan lait

Katso video >

Tämä video on tuotettu osana projektia ”Kehityskysymykset haltuun! Journalistien vertaiskoulutuksella monipuolisempaan ulkomaanuutisointiin”. Järjestäjinä olivat Vikes ja KVS.

Kaikki videot